500 699 493

Wykonanie pasów na całej szerokości budynku